Сервер**: 1 CPU / 1 GB RAM / 10 GB HDD/SSD / CX11 на Hetzner**

Видалення попередньої ноди Minima:

Запускаємо команду:

sudo wget -O minima_remove.sh <https://raw.githubusercontent.com/minima-global/Minima/master/scripts/minima_remove.sh> && chmod +x minima_remove.sh && sudo ./minima_remove.sh -p 9001 -x
sudo rm -r /home/minima/

Встановлення ноди Minima:

Для початку створюємо нового юзера та даємо йому права sudo:

sudo adduser minima
sudo usermod -aG sudo minima

Переходимо до юзера та запускаємо команди для встановлення докера:

su - minima
sudo curl -fsSL <https://get.docker.com/> -o get-docker.sh
sudo chmod +x ./get-docker.sh && ./get-docker.sh

Додаємо юзера до групи докер та оновлюємо:

sudo usermod -aG docker $USER
exit
su minima

Запускаємо скрипт та чекаємо завершення встановлення:

*за бажанням порти можна змінити

docker run -d -e minima_mdspassword=XXX -e minima_server=true -v ~/minimadocker9001:/home/minima/data -p 9001-9004:9001-9004 --restart unless-stopped --name minima9001 minimaglobal/minima:latest